Tasarı Geometrinin Tarihsel Gelişimi

Tasarı Geometrinin Tarihsel Gelişimi

 

Tarihin ilk zamanlarında bile, insanlar, konularını açıklamak ve tanımlamak için, bazı şekilleri zihinlerinde canlandırma yoluna gitmişlerdir. Çağımızda bu anlatım; teknik resim, perspektif, fotoğraf ve benzeri yollarla yapılmaktadır.

Tasarı geometri üzerine ilk bilgiler, Fransız matematikçi Gaspard Monge tarafından ortaya konmuştur. Gaspard Monge, tasarı geometrinin ana ilkesi olan, dik izdüşüm metodu üzerind eçalışmalarda bulundu. 1795 yılında bu konuda, ilk kitabını yayınlamıştır. Böylece, cisimlerin grafik olarak gösterilmelerine ait temel prensipler ortaya atmış ve uzaysal teknik problemlerin de, çözümlenmelerini sağlamıştır. Matematik tarihi eserleri, Gaspard Monge için "Tasarı geometriyi kurmuş ve sistemleştirmiştir" şeklinde bahseder. Gaspard Monge; tasarı geometrinin konusunu ve temel amacını şöyle belirtmektedir: "Sadece iki boyutlu olan bir resim kağıdı üzerinde üç boyutlu ve tam doğru olarak, tabiatta belirli cisimleri temsil edebilmek ve eksiksiz bir tasvir ve tanımlama yapmak suretiyle cisimlerin şeklini tanımayı mümkün kılarak, şekillerinden ve karşılıklı konumlarından ileri gelme bütün gerçek bilgileri elde etmek.

Tasarı geometride inceleme yapan diğer bir matematikçi olarak ta Poncelet'i görmekteyiz. Poncelet, bu konuda analitik geometri ile rekabet edebilecek derecede fikirler öne sürmüştür. Poncelet,süreklilik ve izdüşüm prensiplerine dayanan, sırf geometrik bir metot kabul etmiştir. Ayrıca bu konuda; Charles, Pudlowski gibi matematikçiler de ilgilenmişler ve bazı münferid temel bilgiler ortaya koymuşlardır.

 

Alıntıdır.

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !